TOP Odpovědná malá firma 2017
cena společnosti Plzeňský Prazdroj

V přihlášce není nutné vyplnit všechny rubriky.

V nepovinných polích můžete uvést doplňující informace tam, kde to považujete za nutné pro představení vašeho přístupu k odpovědnému podnikání, který následně posoudí odborná komise.

 

Do formuláře lze vstupovat opakovaně a vracet se k jeho vyplňování.

 

 

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

 

Odpovědný reporting 2016


Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

 

Do této kategorie se můžete přihlásit zde:  

 

 

Zprávu o společenské odpovědnosti vložte zde:

 

1. Kolik let je vaše firma aktivní v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

2. Jsou principy odpovědného a udržitelného podnikání základní součástí vaší firemní vize a hodnot?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

3. Jaké jsou hlavní cíle politiky odpovědného a udržitelného přístupu ve vaší firmě?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

4. Je nositelem myšlenky odpovědného a udržitelného podnikání vrcholové vedení vaší společnosti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

5. Uveďte jméno leadera / jména leaderů odpovědného podnikání ve vaší firmě.


Počet znaků: 0

6. Zapojují se do odpovědných aktivit vaší firmy všichni zaměstnanci?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

7. Uveďte, kterým oblastem se věnujete - nakolik je máte naplněny konkrétními programy, které přinášejí změny v praxi.


Odpovědný přístup k zaměstnancům

Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

Odpovědný přístup k životnímu prostředí

Podpora společnosti a místní komunity


Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace k rozčlenění vašich odpovědných aktivit

8. Propojujete odpovědný přístup k podnikání s komerční činností firmy? Vycházejí vaše odpovědné aktivity z povahy vašeho byznysu?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Nastavujete na základě principů odpovědnosti a udržitelnosti své produkty a služby?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

9. Nastavujete své aktivity v oblasti odpovědného podnikání na základě objektivních informací, které popisují aktuální potřeby společnosti?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

10. Nakolik jste v oblasti odpovědného podnikání spolupracovali se svými zaměstnanci? Uveďte, jaké jste měli vztahy.Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

11. Nakolik jste v oblasti odpovědného podnikání spolupracovali s lidmi vně firmy (se svými obchodními partnery, zákazníky a místními organizacemi)? Uveďte, jaké jste měli vztahy.Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

12. Aplikujete pro všechny zaměstnance a spolupracovníky transparentní pravidla chování zahrnující principy etického byznysu?Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

A. Odpovědný přístup k zaměstnancům

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi.


Transparentní a férové zacházení

Pracovní podmínky a bezpečnost v práci

Vzdělávání

Péče o blaho a rozvoj zaměstnanců

Využití potenciálu zaměstnanců

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zaměstnancům.


Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro zaměstnance/kyně firmy.


Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Počet znaků: 0

B. Odpovědný přístup k zákazníkům a obchodním partnerům

1. Uveďte, na které oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Férové obchodní podmínky

Transparentní komunikace se zákazníky

Odpovědný výběr obchodních partnerů

Podpora odpovědného chování zákazníků

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti odpovědného přístupu k zákazníkům a obchodním partnerům


Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro zákazníky a obchodní partnery.


Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Počet znaků: 0

C. Ochrana životního prostředí

1. Uveďte, na které oblasti ochrany životního prostředí se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Řízení dopadů firmy na ŽP

Environmentálně šetrné materiály, výrobky a služby

Efektivní využívání přírodních zdrojů a ochrana klimatu

Ekologicky šetrné nákládání s odpady

Vzdělávání a osvěta

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti ochrany životního prostředí:


Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro ochranu životního prostředí.


Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Počet znaků: 0

D. Podpora rozvoje společnosti a místní komunity

1. Uveďte, na které formy podpory společnosti a místní komunity se zaměřujete a nakolik jsou naplněny konkrétními programy, které přinášejí hmatatelné výsledky v praxi


Přímá strategická podpora místní komunity, např. vytváření pracovních míst pro osoby s hendikepem, stáže pro studenty apod.

Komerční činnosti s veřejně prospěšným přínosem

Zapojení zaměstnanců - firemní dobrovolnictví, zaměstnanecké sbírky

Přímá spolupráce s místními organizacemi, odborná pomoc

Finanční podpora veřejně prospěšných aktivit

Zde můžete uvést vysvětlující či doplňující informace

Počet znaků: 0

2. Uveďte nejvýznamnější projekty a programy, které vaše firma ve sledovaném období zrealizovala v oblasti podpory rozvoje společnosti a místní komunity


Počet znaků: 0

3. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro společnost a místní komunitu


Počet znaků: 0

4. Uveďte hlavní přínos realizovaných projektů pro vaši firmu.


Počet znaků: 0

Přílohy

 

 

Prohlášení:

Uzavření: