Podmínky a průběh

TOP Odpovědná firma je nezávislá cena platformy Byznys pro společnost, která každoročně vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.Oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.


TOP OF 2017 bude otevřena od 1. června do 1. července 2017.

 

Během této doby lze přihlašovat projekty či strategie do desítky tematických i speciálních kategorií.V srpnu a září pak posoudí všechny přihlášky odborná nezávislá porota. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v říjnu 2017 v Praze.  

 

 

Účast v ceně je bezplatná.

Všechny kvalitní strategie a projekty budou dle dosažené úrovně oceněny certifikátem: zlatým, stříbrným nebo bronzovým.

 

 


PODMÍNKY ÚČASTI

 

Cena je otevřena malým i velkým společnostem, které mohou hlásit své strategie a projekty realizované alespoň v části roku 2016/2017.

 

Do ceny se mohou hlásit všechny společnosti působící na území České republiky, které nejsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Umístění není nárokové.

 

Pro velké firmy je otevřena hlavní strategická kategorie TOP Odpovědná velká firma.

Pro malé firmy je otevřena hlavní strategická kategorie TOP Odpovědná malá firma.

 

TOP Odpovědná velká firma obsahuje 2 úrovně přihlášek:

 

  • základní - pro společnosti, které s tématem odpovědného a udržitelné podnikání (CSR) začínají
  • rozšířená - pro společnosti s rozvinutou strategií a programem odpovědného podnikání

 

V této kategorii lze vyplnit základní verzi, kterou se společnost uchází o bronzový certifikát či následně vyplnit i rozšířenou verzi a ucházet se o stříbrný či zlatý certifikát.

 

Firmy musí při registraci pravdivě vyplnit požadované údaje o společnosti a v přihláškách do jednotlivých kategorií uvést pravdivé informace o aktivitách realizovaných v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

 

Informace o přihlášených strategiích a projektech i kontaktní údaje (vyjma částí označených jako určené pro externí komunikaci) považuje Byznys pro společnost za citlivá data a bez předchozího souhlasu je neposkytuje žádným třetím stranám. 

 

 

Jako účastník ceny můžete obdržet

  • ocenění formou certifikátu a loga bronzové, stříbrné a zlaté úrovně, která je motivační jak pro firmu samotnou, tak pro zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, média a a další.
  • benchmarking s ostatními účastníky ceny,
  • komunikaci příkladů dobré praxe a Vaší společnosti,
  • konzultaci ke zpracování přihlášky.

Účast v ocenění TOP OF je zdarma. V případě zájmu můžeme Vaší společnosti zpracovat hodnocení a benchmarking Vašeho přístupu. 

 

Hodnotící zpráva slouží jako analytická zpětná vazba ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem. 
Jednorázový poplatek pro účastníka TOP OF je určen na zpracování individuálních výstupů ve formě hodnotící zprávy.

  • velká firma: 3000 Kč + 21% DPH / členská firma BPS: 1500 Kč + 21% DPH
  • malá firma: 800 Kč + 21% DPH / členská firma BPS: 400 Kč + 21% DPH
  • partneři ceny bez poplatku

V případě zájmu obdrží informace k platbě účastníci e-mailem po registraci do ceny.

 

OCENĚNÍ

 

Strategie i projekty je možno do ceny přihlašovat opakovaně a postupně dosahovat vyšších úrovní ocenění. Dle pravidel ceny však není možné za stejnou strategii či projekt opakovaně získat nejvyšší ocenění. U vítězů jednotlivých kategorií bude předmětem hodnocení pouze inovace a rozvoj strategie či projektu od doby, kdy byla firma oceněna.

 

Hodnotící komise má právo si k přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.


 

PŘEHLED KATEGORIÍ ZDE.