Společensky prospěšný projekt 2017

 

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou ve vašem případě relevantní, a dle potřeby doplňte další informace.

 

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

Podpora komunity jako součást firemní strategie CSR

1. Sledujete / vyhodnocujete přínos své politiky v oblasti podpory společnosti a místní komunity?


2. Jedná se o periodický, soustavný proces?


3. Uveďte, které parametry sledujete, jaké nástroje pro vyhodnocení využíváte a jakých jste dosáhli výsledků.


4. Je podpora společnosti a místní komunity explicitně obsažena ve výroční zprávě společnosti, ve zprávě o udržitelném rozvoji, CSR reportu nebo v jiných firemních materiálech?Pokud ano, uveďte, o jaké konkrétní materiály se jedná a jaké informace jsou v nich obsaženy. Případně doplňte odkaz na materiál zveřejněný na webu nebo jinde.

5. Vaše projekty v oblasti podpory komunity


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Vybraný projekt v oblasti podpory komunity

1. Stručný popis vybraného projektu


2. Cíle projektu


3. Zdroje pro realizaci projektu


4. Průběh projektu


5. Partnerství


6. Dosažené výsledky


7. Inovace projektu


8. Rozvoj projektu


Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření: