TOP Odpovědná firma

TOP Odpovědná firma oceňuje firmy, které se dlouhodobě a strategicky věnují odpovědnému podnikání, rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení.

 

Otevíráme kategorie:

  • strategické
  • tematické
  • speciální

A. Strategické kategorie

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA

Hlavní cena pro odpovědné velké firmy, které systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.


 

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA, cena společnosti Plzeňský Prazdroj

 

Hlavní cena pro odpovědné střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

 

 


B. Tematické kategorie

V oblasti workplace:


DIVERZITA, cena společnosti GSK


Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu pracovních týmů z hlediska věku, pohlaví a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují vnímání diverzity ve firemním prostředí.   

 

 

V oblasti partnerství s komunitou:

 

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT

 

Cena za inovativní partnerský projekt, který podporuje a rozvíjí společnost a místní komunitu, zaměřuje se na aktuální témata a problémy a efektivním způsobem napomáhá k jejich řešení.

 

 

 

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI

Cena pro firmu, která aktivně podporuje zapojování zaměstnanců do řešení společenských problémů a zavedla systémové nástroje pro podporu veřejně prospěšného sektoru.

 

V oblasti životního prostředí:

 

LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, cena společnosti Tetra Pak Česká republika

Cena pro firmu, která v rámci dlouhodobé strategie zavádí opatření vedoucí ke snižování negativního dopadu činnosti firmy na životní prostředí, v rámci své strategie a jednotlivých projektů nastavuje měřitelné cíle a výsledky dokumentuje.

 


C. Speciální kategorie


ODPOVĚDNÝ REPORTING

 

Cena pro firmu, která měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání. 

 

 

ODPOVĚDNÝ LEADER

 

Cena za osobní přínos k rozvoji odpovědnosti a CSR. Oceňuje osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem a osobní odpovědnosti vůči společnosti.

 

 

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA - CENA VEŘEJNOSTI

 

O ceně rozhoduje široká veřejnost nominacemi on-line.