Projekty ceny TOP 2013

ACCENTURE ACADEMY
Accenture Central Europe B. V.

Projekt Accenture Academy podporuje mladé lidi s institucionální zkušeností (z dětských domovů, azylových domů, sociálních ústavů apod.) v získání pracovních zkušeností a dovedností. 65% z těchto mladých lidí má vzdělávací problémy a čelí nejrůznějším předsudkům. Projekt Accenture Academy jim proto pomáhá ještě během pobytu v domově. Zkušení pracovníci pravidelně docházejí za „dětmi" a sestavují s nimi individuální plán pro řešení jejich situace. Kromě teoretické přípravy se projekt snaží zprostředkovat těmto mladým lidem také praktické zkušenosti na straně zaměstnavatelů.

AHOLD Czech Republic
Albert podporuje vzdělávání a integraci

Značka Albert nečeká, až se zákazník zeptá, co dělá pro město, ve kterém má provozovnu. Společenská odpovědnost má ve firmě svou tradici. Její strategie stojí na čtyřech hlavních pilířích: zdravý životní styl, udržitelný obchod, ochrana klimatu a zapojení do komunit. V roce 2009 vznikl Nadační fond Albert, jehož hlavními cíli jsou dlouhodobá podpora zdravého životního stylu a podpora projektů zaměřených na vzdělávání, integraci a rozvoj sociálně znevýhodněných dětí a dospělých.

BILLA
Místní produkce má v Bille zelenou

Záměrem společnost Billa je dlouhodobě pomáhat v širokém spektru činností na trzích, kde působí. Mezi hlavní oblasti, na něž se společnost Billa soustředí, patří rozvoj českého potravinářství, úsporná energetická koncepce prodejen, jejich modernizace a revitalizace, recyklace odpadových materiálů a zpětný odběr použitých baterií a akumulátorů. Společnost poskytuje také praktickou podporu vzdělávacímu systému, se zaměřením na budoucí pracovníky v oboru potravinářství, prodeje a služeb a podnikového řízení.

ČESKÁ SPOŘITELNA
Projekt SOVA

Česká spořitelna si váží zkušeností a know-how starších pracovníků. Projekt SOVA určený zaměstnancům ve věku nad 55 let si klade za cíl motivovat tyto pracovníky a podpořit jejich další působení na pracovišti. Přínosy programu zahrnují také snížení nákladů na nábor nových zaměstnanců a omezení fluktuace. Projekt je součástí programu Diversitas, který v České spořitelně podporuje rozvoj rovných příležitostí.

ČEZ
ČEZ blízko seniorům

Skupina ČEZ podporuje mezigenerační kontakt stávajících zaměstnanců a seniorů, kteří v energetice dlouhodobě působili. Prostřednictvím Klubů důchodců a Nadačního fondu Senioři nabízí bývalým zaměstnancům různé možnosti aktivního trávení volného času i udržování kontaktů v rámci oboru. Skupina ČEZ podporuje hospice, domovy a aktivační projekty pro seniory v České republice, přičemž do pomoci zapojuje i své zaměstnance a odborníky.

GE MONEY BANK
Dobrovolníci GE Volunteers

Zaměstnanci GE Money Bank, jejich rodinní příslušníci a přátelé se od roku 1999 sdružují v dobrovolnické organizaci GE Volunteers o.s. Sdružení pomáhá v komunitách, kde pracují a žijí zaměstnanci a klienti GEMB a svou pomoc směřují do následujících oblastí: děti a vzdělávání, znevýhodnění spoluobčané, senioři a ochrana životního prostředí. Aktivity sdružení organizují zaměstnanci GEMB, kteří také rozhodují o tom, do jakých projektů se zapojí. V minulém roce se uskutečnilo 124 akcí a dobrovolnictví si vyzkoušel každý pátý zaměstnanec GEMB.

GRAND HOTEL ZVON
Poctivá kuchyně z místních zdrojů

Grandhotel Zvon v Českých Budějovicích vsadil na místní a poctivě připravovanou kuchyni. Na počátku bylo omezené menu na à la carte v hotelové restauraci, připravené ze surovin pocházejících z šetrného jihočeského malozemědělství. Zájem hostů postupně rostl a spolupráce hotelu s místními výrobci, chovateli a pěstiteli vyústila v roce 2012 v originální gastronomický koncept nazvaný „Farmářská kuchyně". Podíl využití lokálních zdrojů v hotelové kuchyni nyní přesahuje 80% a dále poroste.

HILTON PRAGUE
Strategie počítá se všemi zaměstnanci

Udržitelný rozvoj je součástí strategie hotelu Hilton Prague, která počítá se zapojením všech zaměstnanců. A nejen jich! Ve snaze příznivě ovlivňovat povědomí a zkušenost klientů zahrnuje hotel do programu udržitelného rozvoje i své hosty. Pro měření trvalé udržitelnosti využívá systému LightStayTM,který pomáhá zlepšovat výkonnost a ziskovost a zároveň snižovat celkový potenciálně negativní dopad činnosti společnosti. Globálním cílem hotelu na roky 2009-14 je snížit o spotřebu elektrické energie o 20%, emisí CO2 o 20%, množství odpadu o 20% a spotřebu vody o 10%.

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Jde o kvalitu života

O úspěšnosti a životnosti firem v 21. století bude rozhodovat i to, jakým způsobem ovlivňují život společnosti v regionu. Družstvo JEDNOTA vidí budoucnost v budování dobrých vztahů a dlouhodobé spolupráci. Usiluje o minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí, a proto jsou odpady, které vyprodukuje nejen při výrobě ale i při prodeji, důsledně tříděny, sváženy a likvidovány. V rámci personální politiky firma prosazuje etický přístup zaměstnavatele k zaměstnanci, na lokální úrovni podporuje místní společenství a sportovní a kulturní aktivity.

KPMG
Profesionálové KPMG pomáhají tím, co umí nejlépe

Jedním z klíčových prvků CSR strategie KPMG Česká republika je zapojování zaměstnanců. V rámci většiny projektů zaměstnanci přispívají svými profesními znalostmi a dovednostmi. Pomáhají neziskovým organizacím efektivněji nastavit jejich fungování a tím vytvářet větší prostor pro samotnou dobročinnou činnost. Projekt nepřináší pozitiva jen neziskovkám, ale je přínosem i pro firmu. Práce expertů KPMG nabírá další rozměry, získávají nový pohled a posilují své měkké dovednosti, které zužitkují i ve své každodenní práci.

METROSTAV
Seniorklub Metrostavu

Seniorklub Metrostavu vstupuje do třetího desetiletí své existence. Díky němu se mohou bývalí zaměstnanci i nadále setkávat a udržovat kontakt s vedením firmy. Klub, který má dnes 266 členů, umožňuje bývalým spolupracovníkům společnou zájmovou činnost i předávání zkušeností novým generacím zaměstnanců. Zkušenosti osvědčených specialistů, z nichž mnozí firmě zasvětili celý život, jsou nedocenitelné a Metrostav si jich považuje.

METROSTAV
ZRUČNÍ UČNI

Základní myšlenkou projektu je zajištění kvalitních dělníků pro naši společnost. Projekt zahrnuje výběr žáků, kteří mají zájem o spolupráci, předvýběr a půlroční sledování, po němž ti nejlepší obdrží nabídku smlouvy o hmotném zabezpečení. Tito žáci pak získávají garanci odborné přípravy na budoucí povolání, nadstandardní finanční podporu po dobu studia tříletého učebního oboru a záruku pracovního poměru po úspěšném absolvování. Žáci se zavazují k řádnému plnění studijních povinností a k setrvání v pracovním poměru s Metrostavem nebo Subterrou po dobu nejméně tří let.

NESTLÉ ČESKO
Nestlé pro vodu v krajině

Tento dlouhodobý projekt je výsledkem spolupráce Nestlé Česko s Nadací Partnerství. Coby významný potravinářský výrobce vnímá Nestlé Česko svou zodpovědnost v oblasti hospodaření s vodou jako se strategickým statkem. Projekt, jehož záměrem je více zapojit širokou veřejnost, se skládá ze tří částí: grantového řízení pro neziskové organizace (podpora 12 komunitních projektů), semináře „Jak zadržet vodu v krajině?", kde téma řešilo více než 40 odborníků, a soutěže o nejlepší studentskou práci o vodě.

OKD
Pro Barborku

Občanské sdružení Svatá Barbora má mezi zaměstnanci OKD bezvýhradně pozitivní ohlas. Založili jej majitelé firmy poté, co přešla od státu do privátních rukou. Jasně se tím přihlásili k odpovědnosti za rodiny zaměstnanců, kteří pracují v náročných a nebezpečných podmínkách. Sdružení, jemuž horníci neřeknou jinak než Barborka, přispívá na vzdělávání, zdravotní péči a volnočasové aktivity hornických sirotků. Ačkoliv hlavní díl financování převzala společnost OKD a Nadace OKD, sdružení zaznamenává stále vyšší zájem zaměstnanců. Podíl jejich příspěvků na více než 5milionovém rozpočtu dosáhl v roce 2012 40%.

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ
Úspora vody v pivovaru Nošovice

Voda je pro pivovarnictví jednou ze tří hlavních surovin a pro udržitelnost tohoto odvětví je zcela klíčová. Pivovar Radegast je symbolem šetrného chování k přírodním zdrojům a proto v roce 2008 v Nošovicích zahájil projekty s cílem co největší úspory vody. Na projektech se podílely týmy energetiky, výroby, stáčíren, údržby a sladovny. Díky přístupu „re-use, reduce a recycle" se do roku 2013 podařilo snížit spotřebu vody v pivovaru o 29%. Hodnoty, kterých se pivovarníkům z Plzeňského Prazdroje ve spotřebě vody podařilo dosáhnout, je řadí na špičku nejen u nás, ale i ve světě.

REXTIM HOLDING
Spolehlivý partner po celý rok

Hotel Perla je partnerem projektů Světluška a Kavárna POTMĚ, jejichž cílem je podpora nevidomých lidí. Kavárna POTMĚ vhodně navazuje na hotelový provoz - nevidomí v hotelu Perla získávají zkušenosti a poté sami provozují kavárnu v úplné tmě, kde obsluhují vidící hosty. Hotel Perla zajišťuje pracovníkům Kavárny POTMĚ ubytování a další služby jako stravování, praní prádla a doprovody. Jak přibývají další projektové aktivity (například Koncert pro Světlušku či Noční běh Stromovkou), hotel se stal středobodem a zázemím pro nevidomé téměř po celý rok.

SIEMENS ČESKÁ REPUBLIKA
Cena Wernera von Siemense

Cena Wernera von Siemense je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem. Tento projekt již šestnáct let poskytuje granty nejlepším projektům v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a oceňuje nejlepší pedagogy a autory diplomových a doktorských prací. Dosud bylo oceněno 233 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující 6 000 000 Kč.

ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO a škola – cyklus komplexní podpory odborného vzdělávání na všech vzdělávacích stupních

Nedostatek technicky vzdělaných absolventů nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj České republiky a její konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni. ŠKODA AUTO se rozhodla tomuto trendu čelit souborem projektů zaměřených na všechny stupně vzdělávání. Na podporu kreativity dětí v mateřských školkách navazuje popularizace technického vzdělávání na základních a středních školách a spolupráce s tuzemskými i zahraničními vysokými školami. Příkladem odhodlání a dobré praxe je provoz vlastního Středního odborného učiliště strojírenského a jediné podnikové Vysoké školy v ČR.

STEM MARK
PRÁCE MĚ BAVÍ & SVOBODNÁ FIRMA JE TU

Společnost STEM MARK se rozhodla dělat věci jinak. Věnuje se proto péči o zdraví zaměstnanců, nabízí flexibilní formy práce a pustila se dokonce do zavádění principů Svobodné firmy.
Zaměstnanci mají možnost absolvovat masáže na pracovišti, hrát společně fotbal, firemní tým se pravidelně účastní maratonu PIM. Flexibilitu práce umožňuje práce z domova i nabídka zkrácených úvazků. Největší inovací je však princip Svobodná firma, který přenáší řadu rozhodovacích pravomocí na zaměstnance. O přijetí nových kolegů či přerozdělování čtvrtletních a ročních prémií rozhoduje celý tým.

TCHIBO PRAHA
S láskou k budoucnosti aneb Společně tvoříme budoucnost

Prvním krokem ke společenské odpovědnosti je informovaný a aktivní zaměstnanec. Proto se společnost Tchibo rozhodla propojit péči o zaměstnance se vzděláváním v oblasti CSR. Věnuje pozornost sladění osobního a pracovního života zaměstnanců, umožňuje vzájemně se lépe poznat a spolupracovat. V rámci komunity využívá partnerství s neziskovými organizacemi a regionálními výrobci, účastní se aktivit u příležitosti Světového dne pro fair trade. Díky osobním zkušenostem začali lidé ve společnosti Tchibo sami navrhovat, jak věci dělat lépe a odpovědně vůči společnosti.

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC
Experts as Trainers

Kvalitní prodejní a zákaznická podpora vyžaduje špičkové tvrdé i měkké dovednosti. Pro experty, kteří tyto dovednosti mají a zároveň je dokážou předat, však společnost Telefónica nemusela chodit daleko - má je ve svých řadách. K rozhodnutí pro interní školení přispěl i fakt, že specialisté z řad zaměstnanců projevili zájem se programu aktivně zúčastnit a manažerky a manažeři byli ochotni program podpořit. Přínosem byla nejen úspora nákladů, ale také zvýšená motivace zaměstnanců.

VODAFONE CZECH REPUBLIC
eScribe – zlepšování přístupu k telekomunikacím a kvality života neslyšících

Společnost Vodafone usiluje o zpřístupnění telekomunikačních služeb znevýhodněným skupinám. V minulosti vytvořila například GSM/GPS navigační centrum pro nevidomé či asistenční službu pro aktivní seniory. Služba eScribe pro neslyšící spočívá v simultánním online přepisu řeči na dálku.
Pracovník prodejny hovoří o službách a neslyšící jeho slova čte rovnou z monitoru. Všechno se odehrává v reálném čase, takže není nutné zdržovat se psaním. Neslyšící klient tak se získá přehled o nabízených službách z první ruky a nedochází k nedorozuměním. Služba eScribe je zcela zdarma.

VODAFONE CZECH REPUBLIC
Eko-třída = hodnocení vlivu mobilních telefonů na životní prostředí a společnost

Eko-třída je unikátní metodika. Byla vytvořena z podnětu Vodafone ČR pro celou Vodafone Group ve spolupráci s experty v oblasti ochrany životního prostředí a hodnocení životního cyklu. Metodika poskytuje zákazníkům kompletní obraz o tom, jaký má telefon dopad na životní prostředí a umožňuje jim informovanou volbu. Hodnocení nabývá hodnot od jedné do pěti - čím vyšší číslo, tím lepší hodnocení. Například hodnocení 1, 8 znamená, že si telefon nevede příliš dobře. Naopak hodnocení 4, 2 říká, že telefon představuje pro lidi a životní prostředí malou zátěž.

ZENTIVA GROUP
Oáza a Reflektor

Zentiva považuje ochranu životního prostředí za jeden ze základních prvků své CSR strategie. Patří sem především šetrné hospodaření s energiemi a vodou. V roce 2011 Zentiva spustila projekt Reflektor, jehož globálním cílem je do roku 2015 meziročně snižovat spotřebu energií o 5 procent na jedno vyrobené balení léků. Na omezování spotřeby vody - jednoho z klíčových zdrojů pro toto odvětví - se zaměřuje projekt Oáza, jehož konečným cílem je dosáhnout spotřeby vody pod jeden litr na jedno vyrobené balení léků.