Odpovědný hotel a restaurace 2014

Cenu vyhlašují společně Byznys pro společnost a Asociace hotelů a restaurací ČR.


Cena pro odpovědné hotely a restaurace, které systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.Odpovědný přístup ke společnosti, místní komunitě, životnímu prostředí, lidským zdrojům, klientům a dodavatelům se stává jedním z ústředních témat všech moderních firem. Bez ohledu na velikost a předmět podnikání, všechny firmy stále více řeší podobné problémy - potřebují mít dobrou reputaci, najímat a motivovat kvalitní zaměstnance, potřebují budovat důvěru se zákazníky, mít dobré vztahy s dodavateli či snižovat své náklady. To platí i v oboru hotelnictví a gastronomie, kde je společenská odpovědnost a udržitelnost prozatím okrajovým tématem.

 

V situaci, kdy se tržby v ubytovacích, stravovacích a pohostinských službách snižují a konkurence v tomto sektoru roste, je odpovědné podnikání příležitostí k posílení konkurenceschopnosti, k úsporám nákladů, zefektivnění procesů, získání nových zákazníků, posílení pozice vůči korporátní klientele a státu či vybudování silného vztahu se zákazníky, zaměstnanci i okolím podniku.

Kdo bude oceněn?

Oceňujeme hotely a restaurace, které ve svém provozu zavádějí udržitelná opatření a realizují společensky odpovědné programy. Tyto firmy sledují dopady své činnosti na místní ekonomiku, region, společnost i životní prostředí.

 

Mezi oblasti, na které se odpovědné hotely a restaurace zaměřují, patří: výběr dodavatelů, spotřeba energií a vody, odpadové hospodářství, budova, její provoz, úklid a údržba, čistota, zapojení zaměstnanců a zákazníků, portfolio produktů a služeb, podpora komunity a veřejný prostor, zaměstnanecký a klientský přístup ke znevýhodněným lidem, odpovědný přístup ke spotřebě alkoholu a další.

 

Hodnocení

 

Strategii a projekty přihlášených firem posoudí a vítěze stanoví odborná komise. Komise je složená ze zástupců odborníků, zástupců státní správy, komerčního sektoru a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR. Přihlásit se můžete zde.

Kritéria hodnocení

 • Do jaké míry je odpovědnost či udržitelnost propojena s byznys strategií podniku..
 • Jak je zapojeno vedení firmy.
 • Jak kvalitní je celková koncepce a nastavení realizovaných aktivit z hlediska dlouhodobých pozitivních dopadů na společnost či místní komunitu.
 • Jaké jsou měřitelné výsledky projektu, zda a jak je firma sleduje, měří a komunikuje.
 • Jaké jsou konkrétní přínosy v oblasti udržitelnosti, ať již kvantitativní či kvalitativní.
 • Do jaké míry je odpovědný přístup či projekt přínosný pro firmu.
 • Do jaké míry je projekt přínosný pro dodavatele, zákazníky a klienty firmy.
 • Do jaké míry je přístup či projekt přínosný pro zaměstnance.
 • Nakolik je posuzovaný projekt dlouhodobě udržitelný, systematický, komplexní a zda je v dlouhodobém horizontu cíleně rozvíjen.
 • Nakolik je posuzované řešení inovativní, transparentní, originální a efektivní.


Po vyplnění základního hodnocení může být firma na základě výsledků vyzvána k doplnění informací o svém přístupu v jednotlivých oblastech.

 

Vedle této kategorie se všechny hotely či restaurace mohou navíc ucházet o některou z dalších cen, která oceňuje speciální přístup v jednotlivých oblastech CSR.