Leader v životním prostředí

Zodpovězte prosím všechny body, které jsou v případě vašeho projektu relevantní, a dle potřeby doplňte další informace.

 

Přihlášku může odeslat pouze registrovaný a přihlášený uživatel

Ochrana životního prostředí jako součást firemní strategie CSR

1. Je ochrana životního prostředí zakotvena ve strategických dokumentech vaší firmy?Pokud ano, popište, o jaké dokumenty se jedná a jak je rozvíjíte, aktualizujete a pracujete s nimi.

2. Sledujete / vyhodnocujete přínos své politiky v oblasti ochrany životního prostředí?


3. Vaše projekty v oblasti ochrany životního prostředí


Název projektu 1:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 2:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Název projektu 3:

Cíl

Trvání

Kvantifikované výstupy a výsledky:

Odkaz / kontakt, kde je možno výsledky ověřit:

Vybraný projekt v oblasti ochrany životního prostředí

1. Stručný popis vybraného projektu


2. Cíle projektu


3. Zdroje pro realizaci projektu


4. Průběh projektu


5. Dosažené výsledky


6. Inovace projektu


7. Rozvoj projektu


Přílohy

 

Prohlášení:

Uzavření: