Hodnotící komise


  • Přihlášky TOP Odpovědná firma posoudí dle jednotné metodiky odborná komise nezávislá na vyhlašovateli ceny.
  • Členy komise jsou zástupci komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významné osobnosti, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR.
  • Všechny kvalitní strategie a projekty budou oceněny zlatým, stříbrným nebo bronzovým certifikátem.
  • Hodnotící komise má právo si k  přihlášeným strategiím a projektům vyžádat doplňující informace.
  • U tematických cen rozřadí komise na  základě bodového hodnocení kvalitní projekty do zlatého, stříbrného a  bronzového pásma a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí vítěze.
  • Hodnocení strategických kategorií je dvoukolové. V prvním kole hodnotitelé posoudí přihlášky a dle bodové hodnoty rozřadí kvalitní strategie do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Ve druhém kole budou strategie zlatého pásma představeny formou osobní prezentace.